Monday, May 3, 2010

BINATA

Akala ko ang ibig sabihin nito ay magiging bata (to make into a child).

Kasi:

putok - pinutok
tapon - tinapon
bangga - binangga

so dapat

bata - binata

No comments:

Post a Comment