Thursday, March 25, 2010

Alakalakan

Yan ang pangalan ng likod ny tuhod. Sa dagalog method, ang ibig sabihin ito ay mag inom ng ALAK.

Just like when you make kwentu, you make kwentuhan or kwentukwentuhan.

No comments:

Post a Comment