Wednesday, March 17, 2010

Tayo at Kami...

Isang araw sinabi ko sa guardya sa intercom, "Paki on yung mainit na tubig kasi ma liligo na tayo."

Oops.


1 comment: