Monday, March 15, 2010

Pamagat

Noon, so lumang tagalog klase ko, nag gawa ako ng essay. Itong isang "test" sa iskwela ko. Tapos na ako at ang haba ng papel. Binigay ko sa "teacher" ko and sabi niya sa akin: "Pamagat?"

Sa isip ko ang base word ng "pamagat" at kagat. So nahanap ako ng isang "stapler". Na-staple ko yung essay.

1 comment: