Tuesday, March 16, 2010

Kaldero Ng Diyos

Na tototo ako ng tagalog sa misa, kasi ang daming canta na ganyan. Akala ko ang canta ay Kaldero ng Diyos. Kala ko ito ang pagkain na binibigay ng Dioys sa amin.

Yung pala "KORDERO". Hindi ko pa alam kung ano ang kordero.

1 comment: